Architektonické služby

Vzhľadom na skutočnosť, že si celú konštrukciu domu navrhujeme a vyrábame sami, nie sme obmedzovaní katalógovými projektami a ponúkame zákazníkom domy podľa ich predstáv a potrieb. Atypický projekt sa tvorí na základe objednávky a jeho cena sa odvíja od predpokladaného rozpočtového nákladu stavby.

Projektovanie domu je možné tvoriť za prítomnosti zákazníka pomocou 3-D programu pre projektovanie stavieb. 

Uvedené služby nie sú viazané na výstavbu domu našou spoločnosťou. V prípade výstavby navrhnutého domu našou spoločnosťou, je predmetná časť projektu zdarma.

V prvom kroku po konzultácii s investorom vypracujeme pôdorys domu. Tento súčasne vypracujeme v 2D a 3D zobrazení. Z uvedeného návrhu sú hneď zrejmé výmery jednotlivých miestností. Tieto je možné pre predstavu investora doplniť o zariaďovacie predmety v reálnych rozmeroch. V katalógoch bývajú často zariaďovacie predmety (sedačky, postele, skrine atď.) nakreslené menšie ako sú v skutočnosti, aby jednotlivé miestnosti vyzerali väčšie. 

Počas projektovania u nás si môže investor na základe reálneho domu overiť veľkosť priestoru.

V druhom kroku vytvárame architektonické stvárnenie domu, výber tvaru, materiálov a farieb. 

V prípade požiadavky investora vypracujeme fotorealistický obraz domu.

Takto zhotovený obraz domu vieme zakomponovať do aktuálneho prostredia.

Ak si to investor počas výstavby rozmyslí, vieme upraviť fasádu domu podľa jeho želania. V takomto prípade, ak realizuje stavbu naša spoločnosť, upravuje sa rozpočet ( v tomto konkrétnom prípade chcel investor znížiť rozpočtové náklady a tak namiesto obkladu kameňom sme realizovali omietku).