ELIZA G - rok ukončenia 2007

Peňaženka nám dáva za pravdu pri každom vyúčtovaní energií.

Pre tento dom sme sa s manželkou rozhodli aj napriek tomu, že sa na ňom nedalo nič podľa našej predstavy už zmeniť alebo upraviť.

Bol uz postaveny - hotový na kľúč. Presvedčilo nás dobré dispozičné riešenie, kvalita a neskôr nás v tom utvrdila aj následná ochota a starostlivosť dodávateľa. Pre drobné stavebné úpravy resp. pre odstránenie malých skrytých závad bol k dispozícii.

A že je to nízkoenergetický dom s rekuperáciou zohralo tiež nemalú úlohu – peňaženka nám dáva za pravdu pri každom vyúčtovaní energií.

Ing. Karol Paulen s manželkou