Konzultácie

Naša spoločnosť je na trhu od r.2001. Dva roky pred začatím výroby domov sme pripravovali výrobu v spolupráci s architektom, ktorý staval domy v Kanade. Následne dovážal konštrukcie domov z Kanady a staval domy na Slovensku. Zúčastňovali sme sa výstavby týchto domov ako dodávateľ väzníkových krovov, ktoré sme v tom čase vyrábali aj ako budúci partneri.

Takto získané vedomosti sme zúročili pri výstavbe vzorového domu v Bratislavskej mestskej časti Petržalka, kde sme neskôr pokračovali vo vlastnom výskume zameranom na meranie efektívnosti stavebných materiálov a zariadení potrebných k výstavbe energeticky úsporných domov.

Našim krédom pri výstavbe montovaných domov v nasledujúcom období bolo dodať našim zákazníkom tovary a služby, ktoré boli v priaznivom pomere ceny k získanej hodnote.

S rozvojom výstavby montovaných domov na Slovensku sme sa stretávali a stretávame s prípadmi, kedy dodávatelia stavieb nevedomky, alebo zámerne zavádzali a zavádzajú zákazníkov v snahe získať zákazku, alebo na nej čo najviac  zarobiť.

Po porade s psychológom sme sa rozhodli zaviesť platenú službu – konzultácie.


Prečo platenú? 

  1. Čas osvety máme dávno za sebou. Zákazníci u nás nabrali informácie a napokon išli k „lacnejším“ dodávateľom. Občas sa vrátili - s prosbou o pomoc.
  2. Platená konzultácia Vás k ničomu nezaväzuje. Nebudete mať pocit, že ste nám zaviazaní a pritom získate nezávislé informácie, lebo vieme, že ste prišli len po informácie.
  3. Konzultácie je možné vykonať aj telefonicky alebo pomocou internetových spojení, čo Vám šetrí čas a peniaze za návštevu.
  4. Máme postavený montovaný dom v Senci, v ktorom si môžete overiť svoje pocity a informácie spojené s montovaným domom.

Cena konzultácie je 10 € za každých začatých 15 minút.