MELANY - rok ukončenia 2006

Po štvorročnom bývaní v montovanom dome od firmy Mondom môžeme povedať, že bývanie spĺňa očakávanie našej rodiny.

Keď sme sa pred piatimi rokmi rozhodovali pre stavbu rodinného domu, vychádzali sme z potreby urýchlenej výstavby a primeranosti finančných nákladov. Po osobných rokovaniach s majiteľmi firmy a rozhovormi s už bývajúcimi zákazníkmi, sme podpísali zmluvu.

Presvedčila nás ochota a ústretovosť majiteľov firmy. Dom nám postavili podľa našich individuálných požiadavok a finančných možností. Dnes môžeme skonštatovať, že sme naše rozhodnutie nikdy neoľutovali. Firma všetky naše individuálne požiadavky zapracovala do projektu a cenové relácie sme hodnotili ako primerané. Fakturácia bola vždy po vzájomnej dohode. Termíny ukončenia jednotlivých etáp výstavby boli zo strany firmy dodržané. Dnes môžeme konštatovať, že i náklady na bývanie v takomto nízkoenergetickom dome sú podstatne nižšie, ako boli predtým v našom trojizbovom byte. Na základe skúseností môžeme firmu doporučiť i ďalším záujemcom o rýchlu a cenove primeranú výstavbu rodinného domu.

rodina Bartalošová