Prečo montovaný dom?

V cene domu je kotrola kvality zaizolovania stavby termokamerou

1. Pre tepelnoizolačné vlastnosti

S vývojom materiálov sa zmenil aj pohľad na vykurovanie domov. V minulosti sa kládol dôraz na akumulačnú schopnosť materiálu. Dnes kladieme dôraz na tepelný odpor konštrukcie. Snahou je, aby čo najmenej tepla uniklo do okolia obytného priestoru. Pozor! Okolím obytného priestoru je aj obvodová stena domu. Ak máme obvodové steny so zvýšenou akumulačnou schopnosťou, príjemné teplo v miestnosti získame až po tom, ako nahrejeme túto stenu na požadovanú teplotu v izbe.

Montované domy na báze drevenej rámovej konštrukcie majú výplň obvodových stien z ľahkých materiálov s malou akumulačnou schopnosťou. Znamená to, že po zakúrení v miestnosti veľmi rýchlo stúpa ako teplota vzduchu, tak aj obvodovej steny. To umožňuje znižovať teplotu v miestnosti v čase, keď ju nepoužívate. Spätné zvýšenie teploty potom trvá krátku dobu. Vzhľadom na skutočnosť, že tepelné straty sú úmerné rozdielu teplôt v interiéri a exteriéri, vedie zníženie teploty v interiéri k zníženiu tepelných strát, teda k zníženiu úniku tepla.

2. Pre rýchlosť výstavby

Doba výstavby montovaného domu trvá zhruba 4 - 6 mesiacov, ak do tejto doby započítame aj výrobu domu. Ak vezmeme do úvahy, že výstavba kvalitne postaveného murovaného domu s dodržaním technologických prestávok trvá 12 mesiacov a viac, získate minimálne 6 - 8 mesiacov z doby výstavby. Za ten čas neplatíte náklady na súbežné ubytovanie a neplatíte úroky z úveru (ak ho máte, to je jasné) a netratíte nervy (vieme o čom hovoríme).

3. Pre garanciu ceny (v našej spoločnosti)

Ešte ani jeden náš zákazník neplatil viac, ako bolo zmluvne dohodnuté na začiatku výstavby. Výstavba montovaného domu je rýchlejšia ako inflácia. Máme skúsenosti, že pri výstavbe domu tradičným spôsobom došlo k výraznému navýšeniu rozpočtu z dôvodu zvýšenia cien materiálov.

4. Pre kvalitu ovzdušia v dome

Kvalitné montované domy sú vybavené núteným vetraním s rekuperáciou tepla a filtráciou privádzaného vzduchu. Takto je zabezpečené neustále vetranie interiéru s odstránením alergénov z ovzdušia. Okamžite po ukončení výstavby máte v dome štandardnú kvalitu ovzdušia. Žiadna vlhkosť z vysýchajúcich omietok, betónu a podobne.

Prečo MONDOM?

Nepýšime sa cudzím perím

 • Sme rodinný podnik

 • Pri stretnutiach komunikujete vždy s majiteľmi spoločnosti. Záleží nám na našom mene a preto nestavame vo veľkom. Počet domov postavených za jeden rok zodpovedá počtu, ktrorý vieme sami odkontrolovať. Prečítajte si aj naše referencie.
 • Máme modelový dom

 • Stretnutia so zákazníkmi robíme v modelovom dome, kde si môžu pozrieť kvalitu a rozsah dodávky. Naše stretnutia budú alebo v modelovom dome, alebo na stavbe. Nebudete nás naháňať po kaviarniach.
 • Robíme vlastný výskum

 • Počas existencie spoločnosti sme investovali viac ako 1 milión korún do výskumu zameraného na zvyšovanie úžitkových hodnôt našich domov.
 • Používame kvalitné materiály a konštrukčné riešenia

 • Našim cieľom nie je postaviť čo najlacnejší dom. Zákazníkovi ponúkame rozumný pomer medzi cenou a získanou hodnotou. V štandarde ponúkame nútené vetranie so spätným získavaním tepla, bez čoho dom tejto kategórie nemôže dobre fungovať.
 • Sme na trhu už od roku 2001

 • Za toto obdobie sme postavili 30 domov. Tomuto obdobiu predchádzali dva roky príprav, štúdia a konzultácií s odborníkom z Kanady. V oblasti drevených koštrukcií podnikáme od roku 1996.
 • Nepýšime sa cudzím perím

 • Na našej web stránke nenájdete obrázky a domy stiahnuté z iných web stránok. Všetky návrhy, všetky domy a všetky fotografie sú produktom našej spoločnosti.
 • Nezavádzame 

 • V cene domu uvádzame všetko, čo potebujete k tomu, aby ste mohli kvalitne bývať. Ak Vám ponúkame dom na kľúč, tak ide skutočne o dom, do ktorého si namontujete svietidlá, donesiete nábytok a môžete bývať. Ak si k cene konkurencie pripočítate všetko, čo ponúkame v štandardnej výbave my, zistíte, že zďaleka nie sú takí lacní, ako to prezentujú.  
 • Kontrolujeme kvalitu 

 • V cene domu je kotrola kvality zaizolovania stavby termokamerou.