RD Huta rok ukončenia 2016

Cenná bola najmä ochota prispôsobiť sa zmenám a pripomienkam z našej strany

Spoluprácu s majiteľmi spoločnosti môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Pred realizáciou stavby sme vzájomne viackrát konzultovali všetky dôležité skutočnosti a spoločne sme vždy našli optimálne riešenia. Táto predrealizačná etapa zahŕňala priestorové a dispozičné riešenia, ako aj výber materiálov pre exteriér a interiér, realizácia elektroinštalácie, kúrenia či výber sanity . V neposlednom rade bol predmetom diskusie i harmonogram realizačných prác a samozrejme finančný rozpočet. Spoluprácu v rámci realizácie stavby či už s Ing. Dzurikom, alebo pracovníkmi, ktorí práce realizovali, hodnotíme veľmi pozitívne, či sa jednalo o zamestnancov  spoločnosti Mondom, alebo dodávateľské firmy. Cenná bola najmä ochota prispôsobiť sa zmenám a pripomienkam z našej strany, ktoré sa počas stavby takéhoto rozsahu vždy vyskytnú. Výsledkom bol drevodom, s ktorým sme po každej stránke spokojní a cítime sa v ňom veľmi dobre a príjemne. Pozitívne hodnotenia vyjadrili i mnohí naši známi, ktorí nás doposiaľ navštívili...