Realizácie

DUELIN 2G


Zastavaná plocha: 255,8 m2

Úžitková plocha celkom: 229,7 m2

Cena bez základov s DPH: 224 420 €


ROSSELLI G


Zastavaná plocha: 156,1 m2

Úžitková plocha celkom: 136,6 m2

Cena bez základov s DPH: 133 280 €


GAMIN


Zastavaná plocha: 114,0 m2

Úžitková plocha celkom: 92,0 m2

Cena bez základov s DPH: 90 160 €


MELISA G


Zastavaná plocha: 127,5 m2

Úžitková plocha celkom: 110,2 m2

Cena bez základov s DPH: 107 800 €


SENEC 2


Zastavaná plocha: 123,4 m2

Úžitková plocha celkom: 104,0 m2

Cena bez základov s DPH: 101 920 €


SONELLI G


Zastavaná plocha: 180,86 m2

Úžitková plocha celkom: 136,5 m2

Cena bez základov s DPH: 135 400 €

 


MELANY G


Zastavaná plocha: 147,6 m2

Úžitková plocha celkom: 129,2 m2

Cena bez základov s DPH: 126 420 €


MODIN


Zastavaná plocha: 74,5 m2

Úžitková plocha celkom: 120,0 m2

Cena bez základov s DPH: 117 600 €


DUEL G


Zastavaná plocha: 178,4 m2

Úžitková plocha celkom: 157,2 m2

Cena bez základov s DPH: 153 860 €


MAXDOM 1


Zastavaná plocha: 162,6 m2

Úžitková plocha celkom: 141,0 m2

Cena bez základov s DPH: 138 180 €