Realizácie

DUELIN 2G


Zastavaná plocha: 255,8 m2

Úžitková plocha celkom: 229,7 m2


ROSSELLI G


Zastavaná plocha: 156,1 m2

Úžitková plocha celkom: 136,6 m2


GAMIN


Zastavaná plocha: 114,0 m2

Úžitková plocha celkom: 92,0 m2


MELISA G


Zastavaná plocha: 127,5 m2

Úžitková plocha celkom: 110,2 m2

 


SENEC 2


Zastavaná plocha: 123,4 m2

Úžitková plocha celkom: 104,0 m2

 


SONELLI G


Zastavaná plocha: 180,86 m2

Úžitková plocha celkom: 136,5 m2

 

 


MELANY G


Zastavaná plocha: 147,6 m2

Úžitková plocha celkom: 129,2 m2

 


MODIN


Zastavaná plocha: 74,5 m2

Úžitková plocha celkom: 120,0 m2

 


DUEL G


Zastavaná plocha: 178,4 m2

Úžitková plocha celkom: 157,2 m2

 


MAXDOM 1


Zastavaná plocha: 162,6 m2

Úžitková plocha celkom: 141,0 m2